خدمات پس از فروش: 09022773470

تشک دورم

The Classic Pillow

بالش مموری فوم

 

بالش مموری فوم  در واکنش به حرارت بدن و فشار وارد شده به آن انعطاف نشان داده و به قالب بدن درمی آید.

تاریخچه فوم مموری :

فوم مموری در سال 1966 برای ایمنی سرنشینان فضا پیما توسط ناسا توسعه یافت تا از فشارها و کوفتگی های سر و گردن جلوگیری کند.

چرا مموری فوم؟؟

عوارض بد خوابیدن می توان به سرد درد ، درد گردن و شانه ، گرفتگی عضلات، درد کمر و… اشاره کرد که با بالشت و تشک مناسب می توان از این عوارض جلوگیری کرد .

مموری فوم در بالشتها و تشک ها به خاطر اینکه سر و بدن را در حالتی مناسب قرار میدهد و باعث ایجاد هم راستایی بین ستون فقرات و گردن نیز می شود .

 

 

بالش مموری فوم