تشک الگا و فنر پاکتی

الگا محصول تولید شده در تشک دروم با طراحی و تکنولوژی روز دنیا جهت فراهم نمودن کیفت خواب مطلوب با فنر میکرو پاکت تولید میشود .

تشک فنری با فنر منفصل پشتیبانی بیشتری نسبت به فنر متصل فراهم می کند.

فنرهای جدا از هم در پاکت های کوچک مخصوص خود قرار می گیرند و بطور جداگانه و مستقل از هم عمل می کنند.

تعداد فنر ها در این نوع تشک می تواند بین 600 تا 5000 فنر باشد.

هرچه تعداد فنر ها بیشتر باشد پشتیبانی بهتری فراهم می شود.

در این تشک ها هر حرکتی که روی سطح تشک ایجاد شود به قسمت های دیگر منتقل نمی شود

سیستم های فنر منفصل در هسته تشک قرار می گیرند و لایه بالایی را معمولا مموری فوم یا لاتکس تشکیل می دهد که بر کیفیت و راحتی تشک اثر خیلی زیادی دارد.

این ترکیب تشک های هیبریدی را شکل می دهد که امروزه بیشتر تشک های مرغوب دنیا را شامل می شود.

قانون عمومی در تشک های فنر منفصل این است که هرچه تعداد فنرها بیشتر باشد،

واکنش ها و حرکت ها کنترل شده تر خواهند بود و تشک، پشتیبانی بهتری فراهم خواهد کرد.

این موضوع بطور مستقیم بر راحتی بیشتر تشک منجر خواهد شد.

البته نباید صرف تعداد فنر را مدنظر قرار داد و شکل طراحی و جنس فنر نیز از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است.

به همین دلیل خرید تشک فنر پاکتی ارزان قیمت از تولیدکننده های ناشناس توصیه نمی شود.

پس تشک الگا و فنر میکرو پاکت پیشنهاد ویژه به شما می باشد

تعداد فنر

شاخصی در کیفیت تشک محسوب می شود اما تنها عامل نبوده و اجازه ندهید با تعداد فنرها  فریبتان بدهند.

تشکی پر از فنرهای بی کیفیت بهتر از تشکی با فنر کمتر اما با کیفیت بهتر نیست.

برای انتخاب بهتر باید مجموع مشخصات مواد مورد استفاده در تشک را در نظر بگیرید.

مواد مورد استفاده در سطح و بالای تشک و نیز موادی که داخل تشک را پر می کنند و نوع و کیفیت فنر در تعیین قیمت و کیفیت تشک فنری موثرند.

خواب و رویایی شیرین با تشک دروم