کتان (LEINEN)

پارچه کتان در تشک دروم در ابتدا آنچه را که باید در رابطه با کتان بدانیم را بیان میکنیم:

کتان از نظر خصوصیات مانند پنبه است و در ایران کشت نمی شود.

پارچه های کتانی دارای سطحی صاف و درخشنده اند و زودتر از پنبه تمیز میشوند.

به اندازه پارچه ها پنبه ای آب را جذب میکنند اما زودتر خشک میشوند و به همین دلیل حوله یا پارچه های کتانی بهتر از پنبه ای میباشند.

در قدیم پارچه تشک خوشخواب ار الیاف پنبه ای استفاده میشد که این مورد سبب میشد تا افرادی که در مناطق رطوبتی زندگی میکنند از بوی نامطبوع رطوبت رنج ببرند. تشک دروم با استفاده از پارچه های از جنس کتان این مشکل را بر طرف نموده است.

استحکام کشش و ازدیاد طول تا حد پارگی

مقاومت کتان معمولا بیشتر از پنبه است و دلیل آن وجود مناطق کریستالین زیاد در ساختمان این لیف است.

استحکام کشش کتان ۵/۶ گرم لر دنیر و ازدیاد طول تا حد پارگی متر از پببه و در حدود ۸/۱ درصد در حالت خشک و ۲/۲ درصد در حالت خیس است.

اثر رطوبت

رطوبت بازیافته کتان حدود ۱۲ درصد است

قدرت لیف کتان در حالت مرطوب ۲۰ % بیشتر از حالت خشک ان است و این حالت باعث می شود که بخوبی عملیات مکانیکی مراحل ریسندگی و عملیات تری را تحمل کند.

اثر حرارت

مقاومت کتان در مقابل حرارت زیاد است و تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد حرارت را که در ان شروع به زرد شدن می کند٬ بدون اینکه تجزیه بشود٬ تحمل می کند.

اثر نور خورشید

در اثر تابش نور خورشید و به مدت زیاد بتدریج از قدرتش کاسته می شود.

خواص شیمیایی

سفیدگری کتان مشکلتر از پنبه است ٬ ولی با اجرای روش های جدید سفید گری می توان پارچه کتان را به مقدار قابل توجه سفید کرد بدون اینکه در لیف تجزیه شیمیایی رخ دهد.

اثر اسید ها

کتان در برابر محلول رقیق و سرد اسید ها مقاوم است .ولی محلول اسید های رقیق و گرم و یا غلیظ و سرد انرا مورد حمله قرار می دهند.

اثر مواد قلیایی

مقاومت کتان در برابر محلول های قلیایی بسیار خوب است و از این رو ٬ پارچه کتانی می تواند بارها با محلول های قلیایی شستشو داده شود.

حشرات

کتان مورد حمله حشراتی نظیر بید قرار نمیگیرد

کتان جوشیده شده و سفید شده تقریبا سلولز خالص است و از این رو ٬ در برابر پوسیدگی مقاومت عالی دارد .

در شرایط معین از حرارت و رطوبت ٬ چنانچه الودگی های انی نیز وجودداشته باشد٬ رشد انواع کپک و قارچ٬ سلولز را مورد حمله قرار می دهند ٬ ولی با این وجود٬ هنوز هم مقاومت کتان در این حالت بسیار زیاد است به ویژه اگر پارچه خشک باشد.

اثر حلال های آلی

حلال های آلی معمولی که در خشک شویی به کار می روند ٬ اثر مخربی روی کتان ندارند.

 

تشک دروم با بررسی این نوع پارچه و خصوصیاتی نظیر مقاوت پارچه، نرم و لطیف بودن ، ضد حساسیت بودن، این تنوعی از پارچه ها با بافت کتان را انتخاب نموده تا آرامش و لذت خواب را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد.